TEST Your English

Sprawdź swój poziom znajomości języka angielskiego!


Rozwiąż nasz test jednokrotnego wyboru wybierając w każdym pytaniu odpowiedź, która wydaje Ci się poprawna.


Następnie sprawdź poniżej, co oznacza Twój wynik.
 • Porozumiewa się w prosty sposób, jeśli rozmówcy mówią wolno i wyraźnie.
 • Rozumie i stosuje podstawowe wyrażenia z języka codziennego
 • Rozumie i stosuje pojedyncze wyrażenia związane bezpośrednio z życiem codziennym
 • Porozumiewa się na znane mu tematy używając prostego języka.
 • Wypowiada się w sposób prosty i zwięzły 
na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań.
 • Radzi sobie w większości sytuacji jakie spotyka w podróży w regionie języka docelowego.
 • Wypowiada się w sposób jasny 
i szczegółowy na wiele tematów, 
w tym specjalistycznych
 • Porozumiewa się na tyle swobodnie 
i spontanicznie, że rozmowa z rodowitym użytkownikiem języka jest wolna od napięć tak w przypadku jednaj jak i drugiej strony.
 • Rozmawia na tematy złożone wypowiadając się spontanicznie i biegle nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów.
 • Rozumie szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz rozumie ukryte w nich podteksty.
 • Wypowiada się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie uwydatniając niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce.
 • Rozumie bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy.

Skontaktuj się z nami

Kontakt
crossmenuarrow-up-circle