PODEJŚCIE

Wychodzimy z założenia, że nie ma dwóch takich samych Klientów, dlatego każdy projekt traktujemy wyjątkowo.

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu i osiąganych wynikach dydaktycznych, tak zdefiniowaliśmy czynniki sukcesu biznesowych szkoleń językowych:

W procesie diagnozy poziomu zaawansowania językowego oraz raportowania postępów stosujemy Skalę Rady Europy (Common European Framework). Uproszczony opis poziomów – zgodnie z wytycznymi Rady Europy:

A1

Potrafi prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

A2

Potrafi porozumiewać się w rutynowych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie prostej, bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe.

B1

Potrafi radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych, tworzyć proste, spójne wypowiedzi na znane tematy.

B2

Potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

C1

Potrafi formułować jasne, poprawne, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami i wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2

Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

MAXIMIZING charakteryzuje się elastycznością podejścia, szybką reakcją na zgłaszane przez nas potrzeby oraz sugestie. Projekt realizowany jest w sposób profesjonalny, a lektorzy prowadzący zajęcia wysoko oceniani są Przez Uczestników biorących udział w szkoleniu

Firma z branży energetycznej

W kursach bierze udział 350 Uczestników rocznie, a szkolenia dotyczą języka angielskiego, polskiego dla obcokrajowców oraz szwedzkiego. Projekt realizowany jest na terenie kraju. Współpracę oceniamy pozytywnie. Koordynator delegowany do opieki nad projektem reaguje szybko na zgłaszane potrzeby znacząco odciążając pracowników HR w obsłudze administracyjnej szkoleń, lektorzy są zaś wysoko oceniani przez Uczestników szkoleń

Firma z branży ciepłowniczej

Skontaktuj się z nami