Business man having virtual team meeting on video conference call using computer. Social distance worker working from home office talking to diverse colleagues in remote videoconference online chat.

Moc powtórek!

Działając na rynku szkoleń językowych dla Klientów Biznesowych od ponad 20 lat wiemy, jak ważny jest dla Uczestników naszych kursów postęp i jak mało czasu większość z Nich ma na pracę własną poza zajęciami. Jeśli jednak zależy Ci, aby kurs, w którym uczestniczysz przyniósł oczekiwane efekty – nawet pięć lub dziesięć minut dwa lub trzy razy w tygodniu Twojej pracy poza lekcjami prawi, że postęp będzie znacznie szybszy i trwalszy! Jeśli już uczysz się z MAXIMIZING, Twój lektor na pewno Cię do tego regularnie zachęca, a jeśli dopiero rozważasz naukę z nami – nieraz usłyszysz, jak ważne jest znalezienie choć chwili na powtórzenie materiału i odrobienie krótkiej pracy domowej.

Niezależnie od tego, czy uda Ci się zainwestować czas w pracę własną, czy polegasz tylko i wyłącznie na lekcjach z Twoim Lektorem, ucząc się z MAXIMIZING, doświadczysz również powtórek w innej odsłonię – podczas lekcji. To właśnie regularne i częste powtórki (nawet na każdej lekcji!) są jednym z aspektów kursu, który nasi Uczestnicy szczególnie cenią.

Dzięki temu, unikamy efektu „pędzenia z materiałem”, który często bywa frustrujący dla uczących się – gdy widzą przez sobą zapisane zeszyty lub sterty kserówek, ale gdy po upływie kilku tygodni przeglądają materiały, wydaje im się, że pierwszy raz widzą większość słów, czy wyrażeń. Jeśli kiedykolwiek uczestniczyłeś w takim kursie, doskonale wiesz, co mamy na myśli!

Każde zajęcia zaczynają się od kilkuminutowej sesji, podczas której nasi Lektorzy proponują Uczestnikom ćwiczenia powtórkowe – nie tylko z ostatniej lekcji, ale również z poprzednich kilku zajęć. Mogą to być standardowe ćwiczenia – dopasowywania definicji do słów lub wyrażeń, wyrazy o przeciwnym znaczeniu, synonimy, poprawianie błędów, a także zadania w wyższym stopniu nastawione na komunikację, wymuszające zastosowanie określonych słów w kontekście.

Pod koniec lekcji Lektor przeznacza kilka minut na wspólne z Uczestnikami przejrzenie notatek z lekcji, lub zachęca do próby przypomnienia sobie nauczanego słownictwa lub struktur bez korzystania z notatek.

Te proste sposoby – stosowane regularnie i konsekwentnie – są przyjazną metodą utrwalania materiału, które bardzo wysoko oceniają nasi Kursanci!