bjorn-antonissen-jtkcfz49jzo-unsplash

Ile czasu trzeba, aby przejść na kolejny poziom zaawansowania językowego?

Często słyszymy to pytanie! Dziś wyjaśnimy, jak to wygląda w praktyce!

Choć skala Rady Europy (rozróżniająca poziomy A1, A2, B1, B2, C1, C2) niewątpliwie standaryzuje i systematyzuje proces nauczania – definiując umiejętności komunikacyjne, których opanowania oczekuje się na poszczególnych poziomach zaawansowania językowego, nie odpowiada wprost, ile czasu potrzebne jest na wejście na kolejny stopień rozwoju językowego. 

Warto zauważyć, że czas nie jest to jedynym kryterium. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, np. że opanowanie poziomu A1 w każdej sytuacji zajmie rok. 

Co jeszcze ma na to wpływ?

Intensywność kursu.

Nietrudno zorientować się, że w ciągu roku można odbyć 12 lekcji – jeśli zajęcia odbywają się raz w miesiącu lub 100 lekcji – jeśli zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. Do tego dochodzi jeszcze długość samych spotkań – czyli liczba zrealizowanych jednostek lekcyjnych, do której my bardzo często odnosimy się planując proces nauki. 

Liczebność i skład grupy.

Zajęcia grupowe – szczególnie na wyższych poziomach zaawansowania są pewnego rodzaju kompromisem. Planując kurs grupowy, musimy wziąć pod uwagę nie tylko sam poziom Uczestników „na wejściu”, ale również Ich indywidualne potrzeby – np. praca nad poprawnością językową (gramatyka), płynnością wypowiedzi, zasobem słownictwa, określonymi funkcjami językowymi związanymi z wykonywanymi obowiązkami, elementy słownictwa branżowego. Ponadto, niektórzy Uczestnicy są po prostu bardziej śmiali, co wynika z ich cech osobowościowych. Z perspektywy planowania procesu nauki i jego dostosowywania do bieżących potrzeb najbardziej optymalne są zajęcia indywidualne. Wówczas lektor może w 100% skupić się na potrzebach Uczestnika, co znacznie skraca czas realizacji kursu na danym poziomie. 

Predyspozycje językowe Uczestników.

Choć ogromna większość Uczestników to osoby, których predyspozycje językowe można określić jako „absolutnie wystarczające”, zdarzają nam się prawdziwe „naturalne talenty”, które w bardzo krótkim czasie dokonują bardzo wyraźnego postępu. Są również osoby, które potrzebują trochę więcej czasu, niż „standardowo”, ale również odnotowują postęp. 

Sposób prowadzenia zajęć.

Pewne rzeczy są poza naszą kontrolą (np. uwarunkowania budżetowe, liczebność grup), jednak na samo prowadzenie zajęć nasi lektorzy mają bezpośredni wpływ. Realizacja kursu zgodnie z ustalonym planem, regularne powtórki i testy, praca nad aspektami języka, które wymagają szczególnej uwagi – to wszystko przekłada się na efektywne wykorzystanie czasu podczas zajęć i skrócenie czasu potrzebnego na przejście na kolejny poziom. 

Poza omówionymi powyżej czynnikami, na pewno warto również wspomnieć o motywacji samego Uczestnika, wymaganiach stanowiskowych, ilości czasu poświęconego na naukę poza zajęciami oraz innych kwestiach, które mają wpływ na efektywność procesu nauki. 

Ile więc czasu trzeba, aby przejść na kolejny poziom zaawansowania językowego?

Uśrednione dane statystyczne mówią, że (na przykładzie języka angielskiego), opanowanie poziomów A1 i A2 zajmuje po ok 100 godzin nauki na każdym z tych poziomów, natomiast od poziomu C1 do C2 będzie to już po około 200 godzin nauki na poziom. Przy trybie nauki, który najczęściej rekomendujemy – dwa razy 90 minut w tygodniu, opanowanie poziomu A1 oraz A2 zajmie około roku, poziomów B1-C2 – po około dwa lata na poziom.