Business man having virtual team meeting on video conference call using computer. Social distance worker working from home office talking to diverse colleagues in remote videoconference online chat.

Moc powtórek!

Działając na rynku szkoleń językowych dla Klientów Biznesowych od ponad 20 lat wiemy, jak ważny jest dla Uczestników naszych kursów postęp i jak mało czasu większość z Nich ma na pracę własną poza zajęciami. Jeśli jednak zależy Ci, aby kurs, w którym uczestniczysz przyniósł oczekiwane efekty – nawet pięć lub dziesięć minut dwa lub trzy razy w tygodniu Twojej pracy poza lekcjami prawi, że postęp będzie znacznie szybszy i trwalszy! Jeśli już uczysz się z MAXIMIZING, Twój lektor na pewno Cię do tego regularnie zachęca, a jeśli dopiero rozważasz naukę z nami – nieraz usłyszysz, jak ważne jest znalezienie choć chwili na powtórzenie materiału i odrobienie krótkiej pracy domowej.

Niezależnie od tego, czy uda Ci się zainwestować czas w pracę własną, czy polegasz tylko i wyłącznie na lekcjach z Twoim Lektorem, ucząc się z MAXIMIZING, doświadczysz również powtórek w innej odsłonię – podczas lekcji. To właśnie regularne i częste powtórki (nawet na każdej lekcji!) są jednym z aspektów kursu, który nasi Uczestnicy szczególnie cenią.

Dzięki temu, unikamy efektu „pędzenia z materiałem”, który często bywa frustrujący dla uczących się – gdy widzą przez sobą zapisane zeszyty lub sterty kserówek, ale gdy po upływie kilku tygodni przeglądają materiały, wydaje im się, że pierwszy raz widzą większość słów, czy wyrażeń. Jeśli kiedykolwiek uczestniczyłeś w takim kursie, doskonale wiesz, co mamy na myśli!

Każde zajęcia zaczynają się od kilkuminutowej sesji, podczas której nasi Lektorzy proponują Uczestnikom ćwiczenia powtórkowe – nie tylko z ostatniej lekcji, ale również z poprzednich kilku zajęć. Mogą to być standardowe ćwiczenia – dopasowywania definicji do słów lub wyrażeń, wyrazy o przeciwnym znaczeniu, synonimy, poprawianie błędów, a także zadania w wyższym stopniu nastawione na komunikację, wymuszające zastosowanie określonych słów w kontekście.

Pod koniec lekcji Lektor przeznacza kilka minut na wspólne z Uczestnikami przejrzenie notatek z lekcji, lub zachęca do próby przypomnienia sobie nauczanego słownictwa lub struktur bez korzystania z notatek.

Te proste sposoby – stosowane regularnie i konsekwentnie – są przyjazną metodą utrwalania materiału, które bardzo wysoko oceniają nasi Kursanci!

O Nas

Czy można sprawdzić, w jakim punkcie jest się na danym poziomie zaawansowania?

Uczę się już drugi rok na poziomie B2, ale czy mogę sprawdzić, gdzie konkretnie jestem na tym poziomie?

Takie pytania często słyszeliśmy od Uczestników naszych kursów kilka lat temu. I były one jak najbardziej trafne! Informacja zwrotna na temat etapu, na jakim jesteśmy w procesie realizacji celu działa motywująco. Oczywiście, w każdej chwili można skorzystać z zewnętrznego audytu (np. TOEIC), który da nam przybliżoną informację – w którym punkcie jesteśmy w ramach szeroko pojętego poziomu – np. B2. Audyty takie są jednak sportym przedsięwzięciem organizacyjnym – trzeba się zapisać, pojechać do centrum egzaminacyjnego, ponadto wiążą się z dodatkowymi kosztami oraz bywają mocno stresujące.

Co wymyślimy?

Nasze autorskie rozwiązanie , które nazwaliśmy testami kompetencyjnymi. Na czym polegają? Do naszego wewnętrznego systemu testów MAXIMIZING wprowadziliśmy bardzo dużą pulę pytań – ok 1000 na każdym poziomie (test wyboru – z jedną poprawną odpowiedzią – z czterech). Pytania te pokrywają się z wytycznymi Rady Europy dotyczącymi opanowania konkretnych umiejętności komunikacyjnych. Oczywiście nie prosimy naszych Uczestników o wypełnienie testu składającego się z tysiąca pytań! Nasz wewnętrzny system przygotowuje unikalny test dla każdego Uczestnika w momencie przydzielenia testu temu Uczestnikowi. Test składa się z 50 pytań a czas na jego wykonanie to 30 minut.

Jak działają testy kompetencyjne MAXIMIZING?

Po zalogowaniu do systemu wewnętrznego, Koordynator Szkoleń MAXIMIZING ma dwie możliwości. Pierwsza – to przyznanie testu na poziomie Uczestnika, druga – na poziomie całej Firmy Klienta. W odpowiedniej zakładce z systemie Koordynator zaznacza „Test Kompetencyjny” i za pomocą jednego kliknięcia uruchamia sekwencję działań:

  1. Wygenerowanie unikalnego testu dla tego Uczestnika
  2. Wysłanie informacji systemowej na adres mailowy Uczestnika – z instrukcją wypełnienia testu oraz informacją, do kiedy test będzie aktywny.
  3. Po kliknięciu na link Uczestnik rozpoczyna rozwiązywanie testu.
  4. Po 30 minutach test zamyka się automatycznie (o ile Uczestnik nie zakończy próby wcześniej) i Uczestnik natychmiast otrzymuje informację zwrotną – np. B2:76% – czyli poziom opanowania zagadnień zdefiniowanych jako obowiązkowe dla tego poziomie.

Korzystamy z testów kompetencyjnych już ponad 10 lat i choć informacji zwrotnej daleko do zegarmistrzowskiej precyzji – nasi Uczestnicy potwierdzając, że feedback na temat stopnia opanowania danego poziomu jest dla nich motywujący, szczególnie kiedy po kilku miesiącach nauki na danym poziomie widzą np. B2:24%, a po roku B2:56%

Relaxed informal IT business startup company meeting. Team leader discussing and brainstorming new approaches and ideas with colleagues. Startup business and entrepreneurship concept.

Jak organizujemy kursy grupowe?

„The More, the Merrier…?”

Prowadzone przez nas szkolenia językowe mogą mieć formę zajęć indywidualnych lub grupowych. 

Grupy online zazwyczaj liczą od 2 do maksymalnie 4-5 uczestników. W szkoleniach stacjonarnych zdarzają się grupy większe, np. do 7-8 osób. W przypadku szkoleń korporacyjnych liczebność grupy zależy w znacznej mierze od założeń projektu szkoleniowego, jego budżetu, celów szkoleniowych i oczywiście rekomendacji metodyka szkoły językowej. 

Na jakiej zasadzie tworzone są grupy?

Proces uruchamiania szklenia językowego w danej firmie/ w danej grupie uczestników zawsze przebiega w podobny sposób:

  1. Określenie bieżącego poziomu zaawansowania uczestników (test i rozmowa poziomująca)
  2. Określenia potrzeb szkoleniowych i oczekiwań uczestnika
  3. Zestawienie powyższych z założeniami ogólnymi projektu szkolenia(np. rekomendowana częstotliwość zajęć i liczebność grup vs docelowy poziom zaawansowania) i uwzględnienie szczególnych potrzeb szkoleniowych danej grupy pracowników (np. wspólne cele szkoleniowe dla pracowników tej samej branży/działu)
  4. Sugerowany podział na grupy – zgodnie z poziomem zaawansowania, potrzebami szkoleniowymi, wspólną tematyką szkoleniową.

Zatem podstawowa zasada podziału na grupy szkoleniowe to poziom zaawansowania uczestników oraz ich potrzeby szkoleniowe. Zdarza się, że dana grupa uczestników lub ich przełożony specjalnie wnioskują o utworzenie grupy szkoleniowej z tego samego działu, lub teamu. Z zasady też nie łączymy w jednej grupie pracowników z ich bezpośrednimi przełożonymi. Chyba, że na wyraźne życzenie zainteresowanych. 

Zmiana grupy szkoleniowej. 

Zawsze zaznaczamy, że po uruchomieniu szkolenia i rozpoczęciu pracy w grupie, zarówno uczestnik jak i lektor powinni mieć możliwość przeniesienia ucznia do innej grupy – na wyższym lub niższym poziomie. Zdarza się bowiem, że wynik ewaluacji poziomu językowego (poziomowania) nie obrazuje w pełni możliwości językowych uczestnika, i po paru spotkaniach okazuje się, że uczeń powinien uczestniczyć w zajęciach grupy na innym poziomie. To elastyczne podejście pozwala na dobranie najwłaściwszego i najbardziej efektywnego środowiska nauki język obcego.

Innym powodem zmiany grupy szkoleniowej  może być jej skład lub prowadzący, pamiętać bowiem należy, że nie każdy zestaw osobowy może być odpowiedni dla danego uczestnika. Znaczenie ma tu zarówno temperament grupy i lektora, jak i tempo pracy, czy założenia szkoleniowe. 

Warto zawsze być w kontakcie z osobami odpowiedzialnymi za projekt (dział szkoleń/metodyk opiekujący się projektem) i zgłaszać wszelkie wątpliwości /uwagi czy odczucia. Komfort nauki języka obcego, to nie tylko jakość połączenia internetowego, ale przede wszystkim atmosfera, wspólne cele, poczucie bezpieczeństwa i komfortu uczestnictwa w zajęciach.

Agata Zado – Przedpełska, menedżer szkoleń MAXIMIZING

O Nas

W jakich godzinach mogę się uczyć z MAXIMIZING?

W jakich godzinach można mieć zajęcia?

Zajęcia szkoleniowe z Maximizing możesz mieć w zasadzie w dowolnych  terminach. Wszystko zależy od potrzeb i możliwości czasowych naszych uczestników oraz od dyspozycyjności naszych lektorów. 

Jeśli masz zajęcia indywidualne, sam ustalasz swoje preferencje co do terminów spotkań z lektorem. Jeśli uczestniczysz w zajęciach grupowych, to najczęściej grupa, wspólnie ustala preferowane terminy lekcji, a my staramy się sprostać oczekiwaniom.

W prowadzonych przez nas projektach szkoleniowych zasady są dwie: zajęcia z języków obcych mogą odbywać się w czasie godzin pracy, oraz opcja druga – lekcje musza odbywać się poza godzinami pracy. Zatem termin w jaki masz zajęcia zależy też od zasad jakie wprowadza Twój pracodawca.

Najczęściej nasze zajęcia odbywają się w blokach porannym (7-10) oraz popołudniowym (15-18), ale oczywiście zdarzają się zajęcia późno popołudniowe (20-21) oraz weekendowe. 

Zawsze staramy się tak zorganizować Wasz kurs, aby lekcje odbywały się regularnie, a postęp i satysfakcja były optymalne!

Agata Zado – Przedpełska, menedżer szkoleń MAXIMIZING