A woman types on a laptop and climbs and communicates on social networks. A young girl is studying on distance learning.

Koordynator Projektu – czyli kto?

Koordynator projektu szkoleniowego, inaczej jego ppiekun, to osoba (najczęściej metodyk 1 lub 2 języków obcych) zajmująca się całością obsługi z uczestnikami szkolenia, merytoryczno-organizacyjnej danego projektu szkoleniowego.  Całością, czyli czym?

  1. Kontaktem z Działem Szkoleń Klienta– ustaleniem założeń projektu szkoleniowego, jego przebiegu i ewaluacji.
  2. Kontaktem z Uczestnikami szkolenia, na każdym jego etapie. 
    Od wstępnej informacji o uruchomieniu procesu analizy zaawansowania językowego, poprzez rozmowy poziomujące, podział na grupy szkoleniowe, informację o uruchomieniu zajęć i o lektorze prowadzącym. 

Kontakt ten obejmuje także regularną wymianę informacji na temat samego szkolenia, zadowolenia z uczestnictwa i sposobu prowadzenia zajęć przez lektora itp.

Aż do końca semestru/roku szkoleniowego lub podsumowania danej edycji szkoleń, kiedy podsumowujemy całe szkolenie, raportujemy wyniki itp. 

  • Organizowaniem grafiku zajęć, dopasowaniem lektora, zmianą terminów i lektora itp.
  • Opracowaniem zawartości i programu szkolenia (wspólnie z lektorem), uczestnikami i czasami też z udziałem przełożonego/działu szkoleń) 
  • Monitorowaniem przebiegu szkolenia i reagowaniem na wszystkie sygnały od uczestników i lektorów, a także od działu szkoleń. 
  • Wspieraniem uczestników i lektorów w kwestii doboru materiałów, dodatkowych form nauki poza-lekcyjnej. 
  • Raportowaniem frekwencji, przebiegu i podsumowaniem szkolenia – uczniom i działowi szkolenia.
  • Organizacją wewnętrznych i zewnętrznych form ewaluacji szkolenia (testy kompetencji, testy typu TOEIC, FCE, BEC)

I wieloma innymi bieżącymi sprawami zgłaszanymi przez uczestników, mentoringiem, doradztwem, itp. 

Ilu aspektów pracy koordynatora nie wymienimy, to i tak podkreślić należy, że jego nadrzędnym zadaniem jest stała obecność i dyspozycyjność dla wszystkich stron realizujących szkolenie i sprawne reagowanie na ich bieżące potrzeby.

Agata Zado – Przedpełska, menedżer szkoleń MAXIMIZING