Najskuteczniejsze kursy językowe

W MAXIMIZING od początku naszej działalności na rynku biznesowych szkoleń językowych – a więc od niemal 20 lat! – koncentrujemy się na wspieraniu naszych Klientów w osiąganiu szybkiego i trwałego postępu w komunikowaniu się w językach obcych. 

Regularnie pytamy naszych Klientów o Ich opinię na temat zajęć z naszymi Lektorami, a Ich komentarze są dla nas wszystkich cenną lekcją – nie tylko dowiadujemy się, co się naszym Uczestnikom podoba na zajęciach, ale również, a może PRZEDE WSZYSTKIM, jakie ze stosowanych przez nas na zajęciach technik, metod i podejść są dla nich najskuteczniejsze.

Co cenią nasi Uczestnicy?

  • Silne osadzenie w ich rzeczywistości zawodowej – czyli materiał realizowany na zajęciach odzwierciedla w najwyższym możliwym stopniu zadania, które realizują w miejscu pracy – z perspektywy słownictwa oraz nauczanych funkcji językowych.
  • Nowoczesne materiały dydaktyczne – aktualnie tematy, problemy „na czasie”.
  • Częste powtórki, ćwiczenie poznawanego słownictwa w ułatwiającym zapamiętywanie kontekście. 
  • Realizację ustalonego z lektorem planu działania – dzięki czemu kurs jest spójny i stanowi pewną logiczną całość. 
  • Elastyczność podejścia naszych Lektorów – czyli proponowanie różnorodnych form nauki – na etapie wprowadzania, ćwiczenia, powtarzania z zachowaniem pewnej konsekwencji w realizacji celów dydaktycznych.
  • Możliwość pracy własnej nad obszarami wymagającymi dalszego ćwiczenia lub tymi aspektami użycia języka, który jest dla Nich szczególnie interesujący i wsparcie ze strony Lektora w tym zakresie – polegające np. na polecaniu ciekawych źródeł, przygotowywaniu dodatkowych materiałów.
  • Regularną informację zwrotną od lektora – w jakich aspektach użycia języka dokonali największych postępów, co wymaga dalszej pracy.
  • Korygowanie błędów – oczywiście w taktownej formie, zachęcanie przez lektora do autokorekty.
  • Życzliwość Lektora – wprowadzanie na zajęciach atmosfery zachęcającej do nauki, wychodzenia ze swojej strefy komfortu. 
  • Dość wysoko zawieszoną poprzeczkę – dzięki temu Uczestnicy mają poczucie dobrze wykorzystanego czasu!

A Ty co cenisz w swoim kursie i Twoim Lektorze?

Share:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

CZYTAJ DALEJ

Moc powtórek!

Działając na rynku szkoleń językowych dla Klientów Biznesowych od ponad 20 lat wiemy, jak ważny jest dla Uczestników naszych kursów postęp i jak mało czasu wię ...

Najskuteczniejsze kursy językowe

W MAXIMIZING od początku naszej działalności na rynku biznesowych szkoleń językowych – a więc od niemal 20 lat! – koncentrujemy się na wspieraniu naszych Klien ...

Shopping Basket