Koordynator Projektu – czyli kto?

Koordynator projektu szkoleniowego, inaczej jego ppiekun, to osoba (najczęściej metodyk 1 lub 2 języków obcych) zajmująca się całością obsługi z uczestnikami szkolenia, merytoryczno-organizacyjnej danego projektu szkoleniowego.  Całością, czyli czym?

  1. Kontaktem z Działem Szkoleń Klienta– ustaleniem założeń projektu szkoleniowego, jego przebiegu i ewaluacji.
  2. Kontaktem z Uczestnikami szkolenia, na każdym jego etapie. 
    Od wstępnej informacji o uruchomieniu procesu analizy zaawansowania językowego, poprzez rozmowy poziomujące, podział na grupy szkoleniowe, informację o uruchomieniu zajęć i o lektorze prowadzącym. 

Kontakt ten obejmuje także regularną wymianę informacji na temat samego szkolenia, zadowolenia z uczestnictwa i sposobu prowadzenia zajęć przez lektora itp.

Aż do końca semestru/roku szkoleniowego lub podsumowania danej edycji szkoleń, kiedy podsumowujemy całe szkolenie, raportujemy wyniki itp. 

  • Organizowaniem grafiku zajęć, dopasowaniem lektora, zmianą terminów i lektora itp.
  • Opracowaniem zawartości i programu szkolenia (wspólnie z lektorem), uczestnikami i czasami też z udziałem przełożonego/działu szkoleń) 
  • Monitorowaniem przebiegu szkolenia i reagowaniem na wszystkie sygnały od uczestników i lektorów, a także od działu szkoleń. 
  • Wspieraniem uczestników i lektorów w kwestii doboru materiałów, dodatkowych form nauki poza-lekcyjnej. 
  • Raportowaniem frekwencji, przebiegu i podsumowaniem szkolenia – uczniom i działowi szkolenia.
  • Organizacją wewnętrznych i zewnętrznych form ewaluacji szkolenia (testy kompetencji, testy typu TOEIC, FCE, BEC)

I wieloma innymi bieżącymi sprawami zgłaszanymi przez uczestników, mentoringiem, doradztwem, itp. 

Ilu aspektów pracy koordynatora nie wymienimy, to i tak podkreślić należy, że jego nadrzędnym zadaniem jest stała obecność i dyspozycyjność dla wszystkich stron realizujących szkolenie i sprawne reagowanie na ich bieżące potrzeby.

Agata Zado – Przedpełska, menedżer szkoleń MAXIMIZING

Share:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

CZYTAJ DALEJ

Moc powtórek!

Działając na rynku szkoleń językowych dla Klientów Biznesowych od ponad 20 lat wiemy, jak ważny jest dla Uczestników naszych kursów postęp i jak mało czasu wię ...

Najskuteczniejsze kursy językowe

W MAXIMIZING od początku naszej działalności na rynku biznesowych szkoleń językowych – a więc od niemal 20 lat! – koncentrujemy się na wspieraniu naszych Klien ...

Shopping Basket