Jeśli nie mam czasu na kurs regularny, to jakie inne opcje wchodzą w grę?

Elementem kluczowym przy przyswojeniu jakiekolwiek wiedzy jest czas poświęcany na naukę. Książka pod poduszką niestety nie zadziała… Jak jednak wygospodarować czas na kurs językowy jeśli doba ma tylko 24 godziny?  Praca zawodowa jest priorytetem, a przecież mamy także inne obowiązki i zajęcia związane z życiem prywatnym. Mamy swoje pasje, hobby, z których rezygnować nie chcemy.  Nierzadko praca wiąże się dodatkowo z koniecznością podróży lub wyjazdów służbowych, trudno więc o regularne spotkania. COVID tę mobilność wprawdzie ograniczył, ale też nie zawsze. 

Na szczęście zajęcia w trybie regularnym nie są jedyną możliwą formą nauki.

Naszym Klientom umożliwiamy:

Spotkania w trybie elastycznym

Bez ustalania sztywnych dni i godzin zajęć. Zajęcia mogą być umawiane ze spotkania na spotkanie, w zależności od tego jaką ilością czasu w danym tygodniu dysponujemy. Oczywiście lektor także ma swój harmonogram i innych Uczestników, wśród których większość rezerwuje stałe terminy, jego dostępność jest więc w pewnym stopniu ograniczona ale zawsze udaje się znaleźć pasujące obu stronom godziny i terminy.

Spotkania online

Tutaj oszczędnością jest czas poświęcony na dojazd, przeszkodą przestaje też być odległość. Realizując szkolenia w tym trybie, korzystamy z różnych platform, typu ClickMeeting, Zoom, Teams czy Skype. Są to zaawansowane rozwiązania, oferujące dedykowane do takiej formy pracy i nauki narzędzia, co ułatwia korzystanie z nich i przybliża taką formę szkolenia do formy tradycyjnej. 

Blended learning

Są to zajęcia na żywo z lektorem na przemian z pracą własną. Mogą to być spotkania na żywo lub online wraz z pracą z platformą, podręcznikiem lub innymi materiałami przygotowanymi na potrzeby szkolenia. 

Praca samodzielna – szkolenia w formie e-learningu

W tym przypadku konieczna jest konsekwencja i duża motywacja. Wprawdzie system raportuje częstotliwość spotkań oraz sposób pracy z platformą, uczymy się jednak w dużej mierze dla siebie i to od nas zależy ostateczne powodzenie takiej formy pracy.  Należy też mieć na uwadze, że nie wszystkie umiejętności językowe możemy rozwinąć ucząc się w trybie e-learningowym (mówienie). Ważny jest też element społeczny, którego tutaj brakuje, pewnej rywalizacji, sprawdzenia się na tle grupy, czego tutaj także nie ma. 

Szkolenia intensywne

Nie mamy czasu na spotkania regularne, poświęcamy więc pewien czas (tydzień, określoną liczbę dni w tygodniu etc.) wyłącznie na całodzienną (lub półdniową) naukę. Takie sesje pozwalają dokonać szybkiego postępu w krótkim czasie. By pokazać w jakim tempie jest to możliwe, wystarczy informacja, że w ciągu tygodnia takiej intensywnej nauki można zrealizować materiał odpowiadający połowie poziomu A1 czy A2 lub 25% poziomu B1, B2 czy C1. To naprawdę sporo. Natężenie takich zajęć zależy od Klienta. Mogą to być szkolenia tygodniowe lub rozbite na dłuższy nieco okres. Oczywiście nie należy zapominać po takim szkoleniu o zajęciach podtrzymujących, tak aby nabyta w tak krótkim czasie wiedza została odpowiednio utrwalona i regularnie ćwiczona. 

Szkolenia wyjazdowe

Opcją wartą rozważenia, zwłaszcza jeśli myślimy o przełamaniu bariery językowej lub skonfrontowaniu naszej wiedzy językowej z realiami jej użycia w kraju, w którym dany język jest językiem ojczystym, jest szkolenie wyjazdowe. Od 2004 r. współpracujemy przy organizacji tego typu szkoleń z The London School of English, najstarszą certyfikowaną przez British Council szkołą językową w Londynie.  Szkoła ta oferuje najwyższą jakość kursów w niewygórowanej jak na Londyn cenie. 

Share:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

CZYTAJ DALEJ

Moc powtórek!

Działając na rynku szkoleń językowych dla Klientów Biznesowych od ponad 20 lat wiemy, jak ważny jest dla Uczestników naszych kursów postęp i jak mało czasu wię ...

Najskuteczniejsze kursy językowe

W MAXIMIZING od początku naszej działalności na rynku biznesowych szkoleń językowych – a więc od niemal 20 lat! – koncentrujemy się na wspieraniu naszych Klien ...

Shopping Basket