Powiedzenie, że od dobrego planu zależy sukces szklenia może się wydawać truizmem. W Maximizing przywiązujemy do tego szczególną wagę. Zaczynamy od analizy potrzeb, która jest kilkuetapowa.

 1. Podczas rozmowy poziomującej zadajemy pytania również o potrzeby, między innymi mogą się pojawić pytania o to:
 2. jaki jest główny cel szkolenia z perspektywy słuchacza
 3. jakie są dotychczasowe doświadczenia słuchacza z nauką języka
 4. jakie są potrzeby (to rozróżniamy WANTS and NEEDS – w skrócie: czego chciałbym się nauczyć, co mnie interesuje i o czym wiem, że powinienem się nauczyć. Do tej drugiej kategorii na pewno będą się zaliczać wymagania ze strony firmy, szefa, a także luki kompetencyjne do nadrobienia, które na przykład pojawiły się wraz z rozwojem zawodowym
 5. czego słuchacz oczekuje od lektora
 6. preferowane sposoby uczenia się
 7. kontekst, w jakim słuchacz będzie używał języka, z kim konkretnie będzie rozmawiał, na jakie tematy
 8. jaki jest wymagany poziom językowy na danym stanowisku

Pojawiają się też pytania ze strony słuchaczy, a najczęstsze to ‘Ile czasu może zająć osiągnięcie mojego celu przy danej częstotliwości zajęć np. 2 x 60 min./tyg.

Jest to też okazja do tego, żeby urealnić oczekiwania słuchacza, dać mu do zrozumienia, co jest możliwe do osiągnięcia w przeciągu semestru, a co wymaga dłuższego czasu, biorąc pod uwagę poziom wyjściowy. Rozmowa poziomująca może też zawierać elementy testu diagnostycznego – jeśli celem słuchacza jest płynne wypowiadanie się na tematy zawodowe – o takie tematy może zapytać przeprowadzający rozmowę metodyk aby ocenić, ile jest jeszcze do zrobienia w tym zakresie.

 • W wybranych projektach kursant dodatkowo wypełnia formularz Analizy Potrzeb, gdzie między innymi może określić główny cel szkolenia, napisać, po czym rozpozna, że osiągnął ten cel oraz wybrać najbardziej interesujące go zagadnienia.
 • Jeśli szkolenie jest częścią ścieżki rozwojowej pracownika, także jego przełożony będzie włączony w określenie potrzeb językowych – poziomu docelowego na danym stanowisku oraz preferowanego profilu szkolenia.
 • Nieocenione jest tu także wsparcie Działów Szkoleń, czyli inaczej HR-ów. Stąd często otrzymujemy informację, że szkolenie ma służyć przede wszystkim komunikacji w pracy.
 • Na pierwszych zajęciach lektor ponownie pyta o potrzeby słuchaczy i sposoby praktycznego wykorzystania języka. Orientuje się przy tym, czy na danym stanowisku w ogóle wymaga się od pracownika komunikacji w języku obcym, a także jak często i w jakim zakresie. Jest to sygnał do planowania kursu w tym właśnie kierunku. 
 • Przy kursach grupowych to do lektora należy przeprowadzenie wspólnej sesji ze słuchaczami, podczas której kursanci razem ustalają priorytety całej grupy. Jest to podstawa dla lektora do zaplanowania obszarów tematycznych i treningu umiejętności. Nie raz podczas tych ustaleń wymagana jest pewna elastyczność ze strony kursantów, ponieważ w grupie nie zawsze jest możliwa zaspokojenie wszystkich indywidualnych potrzeb kursantów.
 • Lektor może zapytać nas ile czasu możemy poświęcić na samodzielną pracę w domu, aby przewidzieć, jakie może ‘narzucić tempo’ i jak szybko może się spodziewać rezulatatów.
 • Na koniec lektor spisuje ze słuchaczami kontrakt, w którym określone są zasady współpracy i priorytety kursu

Na podstawie wywiadu na temat potrzeb słuchaczy a także dodatkowych informacji, jakie zdobywa na temat danej firmy i branży – lektor planuje kurs.

 1. Proponuje ramowy plan kursu i poddaje go do akceptacji lub/i negocjacji. (planem kursu może być rozkład materiału z podręcznika wiodącego lub/i autorski plan na dany poziom stworzony przez metodyków Maximizing 
 2. Na kolejnych zajęciach lektor konsekwentnie zbiera feedback od słuchaczy, na ile proponowane tematy i materiały spełniają ich oczekiwania. Może się zdarzyć, że potrzeby te ewoluują.
 3. Elementem planowania może być test diagnostyczny, sprawdzający wiedzę słuchaczy w zakresie, którym chcieliby się skupić (na przykład: rozmowa z potencjalnych klientem zagranicznym)
 4. Po około trzech zajęciach Koordynator kursu pyta słuchaczy o dotychczasowy przebieg kursu i w miarę potrzeby doprecyzowuje zakres kursu z lektorem

Następnym etapem będzie ocena postępów oraz ewaluacja kursu, o czym opowiem w następnym artykule.  

Agnieszka Tyczyńska, koordynator szkoleń MAXIMIZING

Share:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

CZYTAJ DALEJ

Shopping Basket