Smiling teen girl wearing headphones listening to audio course using laptop at home, making notes, young woman learning foreign languages, digital self education, studying online, enjoying music

MAXIMIZING Mini Lessons – angielski w 2-3 minuty!

Cieszymy się, że Uczestnicy naszych kursów tak aktywnie korzystają ze wszystkich form wspierających naukę – siłą rzeczy oferowanych online. Mamy nadzieję, że tak będzie i w kolejnych miesiącach – kiedy „wszystko wróci do normy”!

Z przyjemnością informujemy, że przygotowaliśmy dla Państwa kolejną opcję – MAXIMIZING MINI LESSONS – 2-3 minutowe prezentacje / filmiki do obejrzenia na naszym kanale YouTube. Tu mogą Państwo obejrzeć jedną z takich lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=1LWwMHQtu0Y

Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszej strony – będziemy tu publikować informacje o nowych mini lekcjach zamieszczanych na naszym kanale YouTube.

Jak zawsze – jesteśmy ciekawi Państwa komentarzy!

Cheerful young redhead female student with cute smile siting in modern cafe interior using cell phone checking newsfeed on her social network accounts. Pretty girl surfing internet on mobile

Nauka języków w tym „trudnym” czasie

Minął tydzień…

Od tygodnia prowadzimy zajęcia w trybie online – korzystając ze wszelkich możliwych komunikatorów, narzędzi i platform i starając się zapewnić ciągłość zajęć wszystkim naszym Uczniom, których Pracodawcy wyrazili zgodę na naukę w trybie „zdalnym”. Cieszymy się, że zarówno nasi Klienci jak i Lektorzy podchodzą do tematu z dużą otwartością i cierpliwością – „wiesza się”, Clickmeeting jest przeciążony, Zoom „wyrzuca” z pokoju… To na pewno duża lekcja cierpliwości i elastyczności!

Przeczekać, czy pójść do przodu?

Praca z domu ma swoje plusy i minusy, na temat których w sieci krąży całe mnóstwo memów. Psychologowie wypowiadają się, że dla wielu z nas może to być trudny okres – najzwyczajniej wielu z nas odzwyczaiło się od takiej intensywności i takich dawek rodzinnej bliskości! Warto jednak wykorzystać ten czas, choć chwilę dziennie, na rozwijanie nowych umiejętności – w tym językowych. Spróbujcie przez 15 minut każdego dnia przeglądać notatki ze moich lekcji, przepisać sobie nowe słowa i wyrażenia. Postęp zobaczycie bardzo szybko! A kiedy „rzeczywistość wróci do normy”, na co wszyscy bardzo liczymy – będziecie o krok dalej! Trzymamy kciuki i wspieramy was, jak tylko potrafimy.

Online

MAXIMIZING online

Choć już od dobrych kilku lat dostępnych jest na rynku wiele rozwiązań umożliwiających naukę języków online, wiele osób wciąż uważa, że nic nie zastąpi spotkań z lektorem w sali szkoleniowej. Zajęcia online są czasem postrzegane jako lekcje mniej „wartościowe” i bardziej stresujące w porównaniu z zajęciami tradycyjnymi. Oczywiście, nie każdy z nas ma naturalną łatwość występowania przed kamerą, nie wszyscy lubimy brzmienie własnego głosu… Ponieważ dla wielu „online” pozostaje nowym światem, potrzebujemy chwilę na oswojenie się z nim.

Szybka lekcja

Ostatnie dni są bardzo szczególne – z uwagi na epidemię koronawirusa musimy zostać w domach. Na szali jest nasze zdrowie a czasem więcej. Temat jest bardzo poważny. Czy oznacza to, że musimy rezygnować z rozwoju umiejętności językowych? Okazuje się, że nie! Wielu naszych Klientów postanowiło dać szansę zajęciom online i kontynuują zajęcia z lektorami MAXIMIZING w domowym zaciszu lub zgiełku:). To dla nas wszystkich szybka lekcja – dla naszych Uczniów, Lektorów i nas – jako organizacji, która szybko musi się przestawić na inny model działania. Ostatnie dni to wytężona praca rozwojowa – wspieramy naszych Lektorów jak tylko możemy – sami niejednokrotnie będąc o jeden mały krok przed nimi!

Pierwsze sukcesy!

Bardzo się cieszymy słysząc i czytając, że lekcje online się podobają, że są fajne, że ta technologia nie jest wcale taka „straszna”! Dziękujemy także Wszystkim za otwartość i cierpliwość. Wierzymy, że razem zdamy ten egzamin na „6”!

Jak zawsze – będziemy wdzięczni za Wasze komentarze! Napiszcie, jak sobie radzimy!

Double exposure image of business people handshake on city office building in background showing partnership success of business deal. Concept of corporate teamwork, trust partner and work agreement.

Jak mierzyć zwrot z inwestycji w szkolenia językowe?

Kiedy rozmawiamy z nowymi Klientami na temat możliwych form pomiaru zwrotu z inwestycji w szkolenia językowe, poza tradycyjnymi i oferowanymi przez większość naszej Konkurencji formami, jak Ankieta Satysfakcji Uczestnika oraz Test Postępu ze zrealizowanego materiału, zachęcamy do skorzystania z oferowanych przez MAXIMIZING innych metod, które będziemy sukcesywnie przybliżać na naszym blogu. 

Zanim powiemy o samych możliwych narzędziach pomiaru, warto po krótce zastanowić się czym jest zwrot z inwestycji w szkolenia językowe? 

  1. Najprostszą odpowiedzią jest oczywiście „Zaraportowanie postępu na ustalonej skali” – np. na Skali Common European Framework (CEF), często nazywaną Skalą Rady Europy. W praktyce wygląda to tak, że po jakimś czasie oczekuje się, że uczący się będzie „wyżej na tej skali” – dokona postępu np. z poziomu B1 na B2. 
  2. Kolejnym „pomiarem”, którego nie sposób zignorować to zadowolenie uczestnika – ocena lektora, zawartości kursu, metodyki prowadzenia zajęć, wykorzystywanych podczas lekcji materiałów. 

Jeśli jednak zatrzymamy się na tych dwóch punktach, okazuje się, że ocena ta w niewielkim stopniu odzwierciedla perspektywę firmy a pomiar bywa często subiektywny.

Co organizacja chce mierzyć i w co inwestować?

Jeśli jest to zaangażowanie pracownika, coraz częściej określane mianem „Employee Experience” – wysokie wyniki ankiet satysfakcji z kursu przełożą się na postrzeganie firmy jako organizacji oferującej atrakcyjne opcje rozwoju pracowników, co na dzisiejszym rynku pracy ma niemałe znaczenie. Ale czy tylko o to chodzi?

Rozpoczynając współpracę z nowymi Klientami zaczynamy od zrozumienia, czym szkolenia językowe tak naprawdę są w firmie – benefitem, czy działaniem, którego celem jest zniwelowanie pewnych luk kompetencyjnych? 

Naturalnie, jedno nie wyklucza drugiego – rozwijając umiejętności językowe pracownicy doświadczają szerszych korzyści, co z kolei przekłada się na postrzeganie miejsca pracy. 

Mimo znacznego ogólnego postępu w aktywnej znajomości języków obcych wśród pracowników firm (i całego polskiego społeczeństwa) nadal bardzo często okazuje się, że pracownicy na różnych stanowiskach wymagają wsparcia w bardzo konkretnych sytuacjach komunikacyjnych. 

Dzięki temu wsparciu, pracownicy ci szybko osiągają większą samodzielność i pewność siebie w realizacji obowiązków zawodowych, ich przełożonym uwalniają się zasoby czasowe, które mogą wykorzystać na kwestie strategiczne a cała organizacja osiąga dużo wyższą sprawność operacyjną, ale i też możliwość współpracy z innymi rynkami. 

Nadal dość często mamy do czynienia z zastaną sytuacją, w której firma inwestuje w kurs językowy pracownika, pracownik „teoretycznie” dokonuje postępu – czyli „przesuwa się” na skali, wysoko ocenia szkolenie a nadal nie jest w stanie samodzielnie poprowadzić dłuższej prezentacji, aktywnie uczestniczyć w spotkaniach, czy przejąć odpowiedzialności za szersze obszary w organizacji.

Nadal to właśnie aktywna znajomość języka bywa przeszkodą w awansowaniu pracowników. 

Założenie, że zwrot z inwestycji to postęp na skali i zadowolenie pracownika jest więc mocno uproszczone, firmie nie chodzi przecież o to, żeby pracownicy „byli na poziomie C1”, ale aby dzięki tej inwestycji firma osiągała swoje cele – operacyjne i strategiczne. 

Podejście MAXIMIZING jest spójne z szeroko znanym i stosowanym Modelem Kirkpatricka. Bazując na naszym ponad 18-letnim doświadczeniu zachęcamy Klientów, aby wychodzi poza poziom I i II, a więc rynkowy standard. 

Poniżej przypominamy Model Kirkpatricka z perspektywy szkolenia językowego:

Poziom I – szeroko rozumiana reakcja pracowników na szkolenie

  • Poziom pierwszy służy do oceny zadowolenia pracowników, mierzy ich zainteresowanie, odczucia i opinie dotyczące szkolenia. Pozwala zdiagnozować błędy i niedociągnięcia organizacyjne. Najczęściej stosowanym narzędziem badania są ankiety ewaluacyjne wypełniane na zakończenie szkolenia

Poziom II – badanie nowych umiejętności pracowników

  • Poziom drugi służy do badania nowych umiejętności zdobytych przez pracowników podczas szkolenia. 
    • Pretesty i posttesty
    • Odniesienie do skala zaawansowania 

Poziom III – obserwowanie pozytywnych zmian w zachowaniu uczestników szkolenia

  • Poziom ten dotyczy wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności. Elementami podlegającymi ocenie mogą być: jakość pracy, wzrost wydajności pracy, lepsze wykorzystanie czasu pracy, poprawy takich kompetencji jak np.: radzenie sobie z konfliktami, sposób wydawania poleceń czy poprawa umiejętności interpersonalnych.

Poziom IV – efektywność szkolenia

  • Na poziomie tym bada się jakie efekty przyniosło szkolenie, a uzyskane wyniki są najważniejszym kryterium służącym ocenie skuteczności szkolenia. Efekty można mierzyć określając np.: zmniejszenie liczby skarg, ilość nowych klientów, wzrost sprzedaży, poprawę wskaźników bezpieczeństwa, skrócenie średniego czasu obsługi klienta. 

Praca na poziomie III i IV wymaga zaangażowania elementu układanki, który zdecydowanie zbyt rzadko jest brany pod uwagę – Przełożonych Uczestników. Ale o tym w kolejnym poście. 

Photo of business partners hands applauding at meeting

Case Study – POCZTA POLSKA SA

Projekt „Yes, I can!” zrealizowany dla Poczty Polskiej SA

Na początku roku 2015 zostaliśmy zaproszeni do realizacji projektu rozwojowego dedykowanego wybranym pracownikom Działu Obsługi Klienta w 12 lokalizacjach w Polsce (w sumie 543 osoby).

Etap przygotowania:

Krok I: Zidentyfikowanie celu wsparcia (rozmowa z Działem Personalnym).

Wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych związanych z obsługą klienta obcojęzycznego przy okienku:

– wysłanie listu

– zakup znaczków

– nadanie i odbiór przesyłki poleconej

– wypełnienie formularzy

Klientowi zależało na tym, aby szkolenie w 100% koncentrowało się na rozwijaniu pożądanych kompetencji. Ustaliliśmy, że progowym poziomem znajomości języka, umożliwiającym udział w szkoleniu będzie poziom A1 (zakończony poziom podstawowy). Przed ostatecznym potwierdzeniem listy Uczestników, wszyscy zostali zaproszeni do rozwiązania testu poziomującego. 543 osoby osiągnęły wymagany poziom progowy (A1 end)

Krok II: Przygotowanie zawartości programowej

Wspólnie z Zespołem Merytorycznym Klienta przygotowaliśmy szczegółowe scenariusze rozmów oraz zgromadziliśmy dokumenty wewnętrzne – formularze Poczty Polskiej, które stanowiły kanwę zawartości programowej.

Następnie – już w zespole wewnętrznym MAXIMIZING – lektorów i metodyków przygotowaliśmy w 100% autorski podręcznik oraz „ściągawkę” z najważniejszymi zwrotami. Uzupełnieniem materiałów była również płyta DVD z nagranymi scenkami.

Kolejnym krokiem było przedstawienie materiałów Zespołowi Merytorycznemu podczas spotkania z Działem Personalnym.

Krok III: Pre-test

Obejmował wypełnienie 50 pytań (test jednokrotnego wyboru) oraz uzupełnienie 10 pytań otwartych. Treści nawiązywały do zawartości programowej.

Krok IV: Realizacja programu

Program został zrealizowany w formie dwóch 5-godzinnych sesji dla każdej z 8-11 osobowych grup w 12 lokalizacjach w Polsce. Podczas sesji lektorzy szczególny nacisk kładli na praktyczne ćwiczenie scenek, rozumienie ze słuchu oraz poprawność wypowiedzi i wymowy. Między dwoma sesjami (odstęp 2 tygodnie) Uczestnicy realizowali specjalnie przygotowany program utrwalający (zaplanowany na 6 godzin), dostępny online po zalogowaniu do Strefy Ucznia MAXIMIZING. Po drugiej sesji dodatkowo Uczestnicy mieli dostęp do nagrań scenek i wykonywali dodatkowe ćwiczenia zarówno w Strefie Ucznia MAXIMIZING, jak i podręcznikach Yes, I can!”

Krok V: Post – test

3 tygodnie po zakończeniu sesji z lektorami wszyscy Uczestnicy podeszli do Post – Testu, który był bliźniaczą wersją testu przed rozpoczęciem szkolenia. Dodatkowo, Uczestnicy zostali poproszeni i wypełnienie ankiety dotyczącej szkolenia – jego zawartości oraz realizacji. 

Krok VI: Podsumowanie

Średni wynik Pre-Testu: 31,3% (mediana 30-36%)

Średni wynik Post – Testu: 83,1% (mediana 80-84%)

Średni wynik ankiet:

– zawartość: 9,3/10

– prowadzenie: 9,4/10

Business plan to accelerate business growth - increase company revenue and CEO motivation concept.

Co decyduje o zwrocie z inwestycji w szkolenia językowe?

Szkolenia językowe wciąż dość często postrzegane jako działania, za których efekt ponoszą dwa ogniwa: sam uczący się oraz lektor.

Tymczasem, aby szkolenia językowe były nie tylko przyjemnym i ciekawym doświadczeniem dla pracowników, ale również trafną inwestycją, okazuje się, że jest to układ nieco bardziej złożony i wymagający ścisłej i regularnej współpracy między:

– Organizatorem Szkoleń (Dział HR)

– Przełożonymi Uczestników

– Uczestnikami

– Lektorami

Rola działu HR oraz szkoły językowej jest niejednokrotnie traktowana dość marginalnie: Organizator (Dział HR) przekazuje oczekiwania a szkoła dba o sprawne obsadzenie kursu lektorem, z którego uczestnicy będą zadowoleni. 

– Koordynatorem Projektu po stronie szkoły językowej. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w realizacji szkoleń językowych in-company wypracowaliśmy szereg dobrych praktyk i rozwiązań, których wdrożenie sprawia, że Klienci MAXIMIZING potwierdzają zwrot z inwestycji w szkolenia językowe.

Business achievement concept with happy businessman relaxing in office or hotel room, resting and raising fists with ambition looking forward to city building urban scene through glass window

Czy e-learning sprawdza się w nauczaniu języków obcych – wywiad z dyrektorem programowym MAXIMIZING – Piotrem Jankiewiczem

Cześć Piotr, ile znasz języków?

Mogę powiedzieć, że kilka – wszystko zależy co rozumiesz przez „znajomość języków”. Jeśli chodzi o biegłość językową – znam polski i angielski. Dogadam się po francusku (poziom B2) i staram się porozumiewać po hiszpańsku (obecnie kończę naukę na poziomie B1). Uczyłem się również rosyjskiego i niemieckiego, ale nie mogę powiedzieć, że znam te języki.

Wiem, że hiszpańskiego uczysz się przez platformę e-learningową. Jak to się zaczęło?

Przede wszystkim, dość długo wzbraniałem się przed nauką przez platformę. Może wynikało to z moich wcześniejszych doświadczeń edukacyjnych, jako że zarówno angielskiego jak i francuskiego nauczyłem się w dość tradycyjny sposób. Oczywiście, to było wiele lat temu i wiele się od tamtej pory zmieniło w edukacji ogólnie, a szczególnie w technologiach wykorzystywanych w edukacji. Po drugie, muszę szczerze powiedzieć, że mimo starań, nie jestem aż tak zaawansowany technologicznie i co mogę, staram się załatwić analogowo. Może to już kwestia wiekuJ Jednak chyba tym, co najbardziej powstrzymywało mnie przez próbą nauki języka przez platformę to brak kontaktu z lektorem, który, mimo wszystkich fantastycznych nowości technologicznych, pozostaje dla mnie niezwykle istotnym czynnikiem w procesie nauczania.

Pewnego dnia postanowiłem jednak zaryzykować. Byłem akurat na wakacjach w Hiszpanii i zorientowałem się, że choć byłem tam już chyba dwudziesty raz, moja znajomość tego pięknego języka kończyła się na „hola” i „una cerveza, por favor”. Pomyślałem, że fajnie byłby poznać podstawowe zwroty hiszpańskie i natknąłem się na kilka darmowych wersji różnych aplikacji do nauki, z których najfajniejszą okazała się busuu. Po kilku dniach znałem już pewnie z pięćdziesiąt słów i wyrażeń.

Co ci się najbardziej spodobało w busuu?

Jestem „językowcem” i dużą wagę przywiązuję do całościowego zamysłu dydaktycznego. Szybko zorientowałem się, że busuu stawia na codzienną komunikację i bez przesadnego teoretyzowania naucza najpotrzebniejszych rzeczy. Super jest też to, że wszystkie przykłady są nagrane przez rodzimych użytkowników języka – Hiszpanów, Argentyńczyków i że można sobie pobrać lekcje i przerabiać je sobie nawet wtedy, kiedy jesteś offline – np. w czasie lotu samolotem.

Jak długo się już uczysz?

Zaczęło się to półtora roku temu i nadal trwa.

I nie przeszkadza Ci brak kontaktu z lektorem? Mówiłeś, że to dla Ciebie ważne.

No właśnie. Chyba gdzie pod koniec poziomu A1, czyli po mniej więcej czterech miesiącach samodzielnej nauki, doszedłem do wniosku, że sam dalej nie pójdę. Wtedy zacząłem naukę z Agatą – moją wspaniałą lektorką. Raz w tygodniu mamy zajęcia przez Skype (godzinę lub półtorej) a ja codziennie sam sobie przerabiam moje lekcje z busuu.

Codziennie?

No, może prawie codziennie. Czasem zdarza mi się nie zajrzeć, ale rzadko. Ja jestem takim typem, że albo coś robię na 100%, albo nie robię wcale, tak już mam. Moim celem jest poziom C1 na koniec 2021, więc działam!

Jak łączysz lekcje z Agatą z samodzielną nauką z platformą?

Ważne jest to, że Agata motywuje mnie do używania struktur i wyrażeń, których aktualnie uczę się z busuu. Regularnie mnie też przepytuje, poprawia błędy. A ja sam sobie przerabiam kolejne lekcje na platformie – średnio jedna lekcja na tydzień.

Ile trwa jedna lekcja busuu?

Około godziny. Jest ona podzielona na części – 3 lub 4 – po około kwadrans każda część.

Jakie rady dałbyś innym, chcącym się uczyć języków przez platformę?

Po pierwsze – daj sobie czas, żeby zobaczyć, czy nauka z platformą jest dla Ciebie – najlepiej zanim zainwestujesz w pełną wersję. Po drugie – postaw sobie cele – po co uczysz się tego języka i na jakim poziomie chcesz być i kiedy. Ja chcę być na poziomie C1 pod koniec 2021 roku, a uczę się hiszpańskiego, aby ćwiczyć mózg i móc rozmawiać w tym pięknym języku, kiedy jestem w Hiszpanii lub w Ameryce Południowej. Kolejna rada – powtarzaj lekcje! Dość łatwo można wpaść w pułapkę „szybkiego parcia do przodu”. Pytałaś, ile trwa jedna lekcja z busuu. „Przerobienie” lekcji to około godzina. Praca z daną lekcję mnie zajmuje mniej więcej pięć godzin – ponieważ kilkukrotnie powtarzam poznawane elementy języka i to na różne sposoby…

Jakie to sposoby?

Po pierwsze, zawsze trzy lub cztery razy „przerabiam” daną lekcję – najpierw mniej więcej po 2-3 dniach, później – po około dwóch -trzech tygodniach, a następnie – po przerobieniu całego poziomu. Nie uwierzyłabyś też, jakie notatki sobie robię – mam zeszyty, gdzie zapisuję i przepisuje sobie różne rzeczy. U mnie też działają zdania do tłumaczenia – na komputerze przygotowuje sobie mniej więcej po 50 – 60 zdań z każdej lekcji i co jakiś czas – lecę z ich tłumaczeniami – drukuję je, piszę i sprawdzam.

Nie wierzę!

Serio! Nie wiem czemu ludziom się wydaje, że mnie to wszystko łatwo przychodzi!