Case Study – POCZTA POLSKA SA

Projekt „Yes, I can!” zrealizowany dla Poczty Polskiej SA

Na początku roku 2015 zostaliśmy zaproszeni do realizacji projektu rozwojowego dedykowanego wybranym pracownikom Działu Obsługi Klienta w 12 lokalizacjach w Polsce (w sumie 543 osoby).

Etap przygotowania:

Krok I: Zidentyfikowanie celu wsparcia (rozmowa z Działem Personalnym).

Wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych związanych z obsługą klienta obcojęzycznego przy okienku:

– wysłanie listu

– zakup znaczków

– nadanie i odbiór przesyłki poleconej

– wypełnienie formularzy

Klientowi zależało na tym, aby szkolenie w 100% koncentrowało się na rozwijaniu pożądanych kompetencji. Ustaliliśmy, że progowym poziomem znajomości języka, umożliwiającym udział w szkoleniu będzie poziom A1 (zakończony poziom podstawowy). Przed ostatecznym potwierdzeniem listy Uczestników, wszyscy zostali zaproszeni do rozwiązania testu poziomującego. 543 osoby osiągnęły wymagany poziom progowy (A1 end)

Krok II: Przygotowanie zawartości programowej

Wspólnie z Zespołem Merytorycznym Klienta przygotowaliśmy szczegółowe scenariusze rozmów oraz zgromadziliśmy dokumenty wewnętrzne – formularze Poczty Polskiej, które stanowiły kanwę zawartości programowej.

Następnie – już w zespole wewnętrznym MAXIMIZING – lektorów i metodyków przygotowaliśmy w 100% autorski podręcznik oraz „ściągawkę” z najważniejszymi zwrotami. Uzupełnieniem materiałów była również płyta DVD z nagranymi scenkami.

Kolejnym krokiem było przedstawienie materiałów Zespołowi Merytorycznemu podczas spotkania z Działem Personalnym.

Krok III: Pre-test

Obejmował wypełnienie 50 pytań (test jednokrotnego wyboru) oraz uzupełnienie 10 pytań otwartych. Treści nawiązywały do zawartości programowej.

Krok IV: Realizacja programu

Program został zrealizowany w formie dwóch 5-godzinnych sesji dla każdej z 8-11 osobowych grup w 12 lokalizacjach w Polsce. Podczas sesji lektorzy szczególny nacisk kładli na praktyczne ćwiczenie scenek, rozumienie ze słuchu oraz poprawność wypowiedzi i wymowy. Między dwoma sesjami (odstęp 2 tygodnie) Uczestnicy realizowali specjalnie przygotowany program utrwalający (zaplanowany na 6 godzin), dostępny online po zalogowaniu do Strefy Ucznia MAXIMIZING. Po drugiej sesji dodatkowo Uczestnicy mieli dostęp do nagrań scenek i wykonywali dodatkowe ćwiczenia zarówno w Strefie Ucznia MAXIMIZING, jak i podręcznikach Yes, I can!”

Krok V: Post – test

3 tygodnie po zakończeniu sesji z lektorami wszyscy Uczestnicy podeszli do Post – Testu, który był bliźniaczą wersją testu przed rozpoczęciem szkolenia. Dodatkowo, Uczestnicy zostali poproszeni i wypełnienie ankiety dotyczącej szkolenia – jego zawartości oraz realizacji. 

Krok VI: Podsumowanie

Średni wynik Pre-Testu: 31,3% (mediana 30-36%)

Średni wynik Post – Testu: 83,1% (mediana 80-84%)

Średni wynik ankiet:

– zawartość: 9,3/10

– prowadzenie: 9,4/10

Share:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

One Response

CZYTAJ DALEJ

Moc powtórek!

Działając na rynku szkoleń językowych dla Klientów Biznesowych od ponad 20 lat wiemy, jak ważny jest dla Uczestników naszych kursów postęp i jak mało czasu wię ...

Najskuteczniejsze kursy językowe

W MAXIMIZING od początku naszej działalności na rynku biznesowych szkoleń językowych – a więc od niemal 20 lat! – koncentrujemy się na wspieraniu naszych Klien ...

Shopping Basket