Business professionals. Group of young confident business people talking with each other in the office .Leadership, teamwork and ease atmosphere.

Najskuteczniejsze kursy językowe

W MAXIMIZING od początku naszej działalności na rynku biznesowych szkoleń językowych – a więc od niemal 20 lat! – koncentrujemy się na wspieraniu naszych Klientów w osiąganiu szybkiego i trwałego postępu w komunikowaniu się w językach obcych. 

Regularnie pytamy naszych Klientów o Ich opinię na temat zajęć z naszymi Lektorami, a Ich komentarze są dla nas wszystkich cenną lekcją – nie tylko dowiadujemy się, co się naszym Uczestnikom podoba na zajęciach, ale również, a może PRZEDE WSZYSTKIM, jakie ze stosowanych przez nas na zajęciach technik, metod i podejść są dla nich najskuteczniejsze.

Co cenią nasi Uczestnicy?

  • Silne osadzenie w ich rzeczywistości zawodowej – czyli materiał realizowany na zajęciach odzwierciedla w najwyższym możliwym stopniu zadania, które realizują w miejscu pracy – z perspektywy słownictwa oraz nauczanych funkcji językowych.
  • Nowoczesne materiały dydaktyczne – aktualnie tematy, problemy „na czasie”.
  • Częste powtórki, ćwiczenie poznawanego słownictwa w ułatwiającym zapamiętywanie kontekście. 
  • Realizację ustalonego z lektorem planu działania – dzięki czemu kurs jest spójny i stanowi pewną logiczną całość. 
  • Elastyczność podejścia naszych Lektorów – czyli proponowanie różnorodnych form nauki – na etapie wprowadzania, ćwiczenia, powtarzania z zachowaniem pewnej konsekwencji w realizacji celów dydaktycznych.
  • Możliwość pracy własnej nad obszarami wymagającymi dalszego ćwiczenia lub tymi aspektami użycia języka, który jest dla Nich szczególnie interesujący i wsparcie ze strony Lektora w tym zakresie – polegające np. na polecaniu ciekawych źródeł, przygotowywaniu dodatkowych materiałów.
  • Regularną informację zwrotną od lektora – w jakich aspektach użycia języka dokonali największych postępów, co wymaga dalszej pracy.
  • Korygowanie błędów – oczywiście w taktownej formie, zachęcanie przez lektora do autokorekty.
  • Życzliwość Lektora – wprowadzanie na zajęciach atmosfery zachęcającej do nauki, wychodzenia ze swojej strefy komfortu. 
  • Dość wysoko zawieszoną poprzeczkę – dzięki temu Uczestnicy mają poczucie dobrze wykorzystanego czasu!

A Ty co cenisz w swoim kursie i Twoim Lektorze?