Business man stading with Luggage and mobile phone Business Trip concept

Pracownicy naszej firmy pracują rozproszeni po całym kraju, w jaki sposób możemy Im zorganizować zajęcia?

Naszymi Klientami są firmy z różnych branż i sektorów biznesu.  Są to zarówno firmy:

  • posiadające jedynie dystrybucję w Polsce, 
  • tylko produkcyjne 
  • jak też zajmujące się zarówno wytworzeniem jak i dystrybucją. 

Ma to znaczenie pod kątem sposobu organizacji szkoleń. W każdym z wymienionych rodzajów działalności mamy przed sobą inne wyzwania.  W przypadku firmy produkcyjnej wyzwaniem jest tryb zmianowy pracy, w przypadku sieci biur lub dystrybucji forma organizacji szkolenia. 

Zwykle występują 3 formy obecności Klienta „w terenie”:

  1. biura regionalne, 
  2. pracownicy regionalni bez biur w regionach 
  3. połączenie obu tych sytuacji. 

W przypadku biur regionalnych, szkolenia zwykle odbywają się na ich terenie, podobnie jak w centrali firmy.  Pracownicy terenowi natomiast realizują szkolenia najczęściej albo u siebie w domach, jeśli tak jest dla nich wygodniej albo w lokalizacji zapewnionej przez nas. 

Nierzadko są to osoby dużo podróżujące, w takiej sytuacji bywa, że spotkania lub ich część odbywają się w trakcie ich podróży. Jeśli poruszają się samochodem a zajęcia mają mieć profil konwersacyjny lub też do zrealizowania mamy materiał szkoleniowy nie wymagający obecności przed komputerem bądź czytania, nic nie stoi na przeszkodzie by wykorzystać ten wolny czas na szkolenie. 

Nie są to oczywiście warunki optymalne, takimi byłaby koncentracja wyłącznie na szkoleniu, natomiast naszym zadaniem jest dostosowanie się sytuacji szkoleniowej, która jest dla Uczestników możliwa także ze względu na ich dostępność czasową. 

Inną możliwością jest realizacja szkoleń w formie zdalnej. Tą opcję proponujemy już od kilku lat, zyskała ona na popularności w dobie koronawirusa – Uczestnicy przekonali się do takiej formy nauki. W przypadku niektórych jest to zmiana jedynie czasowa, u innych na stałe, głównie ze względu na elastyczność stosowania takiej formy. 

W przypadku niektórych Uczestników szkolenia realizujemy jedynie w weekendy. W ciągu tygodnia pracy podróżują bowiem tak dużo, że nie są w stanie wygospodarować czasu na naukę. Również w tym przypadku COVID dużo zmienił, tych podróży jest mniej. 

Inną opcją nauki jest forma blended learningu. Tego typu szkolenia realizujemy na zmianę stosując pracę samodzielną wraz z zajęciami na żywo/ online/ telefonicznymi. 

One odbywają się w sposób opisany powyżej, w zależności od decyzji Klienta lub Uczestników. 

Istnieje oczywiście także możliwość stosowania wymiennie wszystkich możliwych form w zależności od dostępności czasowej pracowników terenowych. Mogą się więc umawiać  z lektorami na zajęcia na żywo, kiedy kalendarz im na to pozwala a kiedy dany tydzień spędzają w podróży realizować szkolenie w trybie online lub telefonicznym, tudzież umówić się na bardziej intensywną sesję w weekend. 

Bywają też sytuacje bardzie nietypowe. Dla przykładu, dla jednego z Klientów z branży budowlanej, realizowaliśmy szkolenie dla Pracownika nadzorującego budowy zarówno w Krakowie jak też Katowicach. Było to szkolenie indywidualne, przedmiotem szkolenia były języki angielski oraz niemiecki. Uczestnik początek tygodnia spędzał na jednej budowie, koniec na drugiej. Szkolenie miał więc zorganizowane w ten sposób, że część zajęć (j. angielski) realizowana była w Krakowie, część (j. niemiecki) w Katowicach. 

Zakres możliwości dostępnych w danym projekcie ustalamy wraz z organizatorem szkolenia, Uczestnicy są o różnych opcjach informowani. Nad ich wdrożeniem i realizacją czuwa natomiast koordynator projektu. 

Cyklicznie monitorujemy ich skuteczność i raportujemy Klientowi, tak aby łatwo można było wybrać optymalne rozwiązanie. 

Business team coworkers talking at work, together discussing new project ideas with laptop in modern office room. Three colleagues men and woman are cooperating in boardroom.Concept of office life.

Jeśli nie mam czasu na kurs regularny, to jakie inne opcje wchodzą w grę?

Elementem kluczowym przy przyswojeniu jakiekolwiek wiedzy jest czas poświęcany na naukę. Książka pod poduszką niestety nie zadziała… Jak jednak wygospodarować czas na kurs językowy jeśli doba ma tylko 24 godziny?  Praca zawodowa jest priorytetem, a przecież mamy także inne obowiązki i zajęcia związane z życiem prywatnym. Mamy swoje pasje, hobby, z których rezygnować nie chcemy.  Nierzadko praca wiąże się dodatkowo z koniecznością podróży lub wyjazdów służbowych, trudno więc o regularne spotkania. COVID tę mobilność wprawdzie ograniczył, ale też nie zawsze. 

Na szczęście zajęcia w trybie regularnym nie są jedyną możliwą formą nauki.

Naszym Klientom umożliwiamy:

Spotkania w trybie elastycznym

Bez ustalania sztywnych dni i godzin zajęć. Zajęcia mogą być umawiane ze spotkania na spotkanie, w zależności od tego jaką ilością czasu w danym tygodniu dysponujemy. Oczywiście lektor także ma swój harmonogram i innych Uczestników, wśród których większość rezerwuje stałe terminy, jego dostępność jest więc w pewnym stopniu ograniczona ale zawsze udaje się znaleźć pasujące obu stronom godziny i terminy.

Spotkania online

Tutaj oszczędnością jest czas poświęcony na dojazd, przeszkodą przestaje też być odległość. Realizując szkolenia w tym trybie, korzystamy z różnych platform, typu ClickMeeting, Zoom, Teams czy Skype. Są to zaawansowane rozwiązania, oferujące dedykowane do takiej formy pracy i nauki narzędzia, co ułatwia korzystanie z nich i przybliża taką formę szkolenia do formy tradycyjnej. 

Blended learning

Są to zajęcia na żywo z lektorem na przemian z pracą własną. Mogą to być spotkania na żywo lub online wraz z pracą z platformą, podręcznikiem lub innymi materiałami przygotowanymi na potrzeby szkolenia. 

Praca samodzielna – szkolenia w formie e-learningu

W tym przypadku konieczna jest konsekwencja i duża motywacja. Wprawdzie system raportuje częstotliwość spotkań oraz sposób pracy z platformą, uczymy się jednak w dużej mierze dla siebie i to od nas zależy ostateczne powodzenie takiej formy pracy.  Należy też mieć na uwadze, że nie wszystkie umiejętności językowe możemy rozwinąć ucząc się w trybie e-learningowym (mówienie). Ważny jest też element społeczny, którego tutaj brakuje, pewnej rywalizacji, sprawdzenia się na tle grupy, czego tutaj także nie ma. 

Szkolenia intensywne

Nie mamy czasu na spotkania regularne, poświęcamy więc pewien czas (tydzień, określoną liczbę dni w tygodniu etc.) wyłącznie na całodzienną (lub półdniową) naukę. Takie sesje pozwalają dokonać szybkiego postępu w krótkim czasie. By pokazać w jakim tempie jest to możliwe, wystarczy informacja, że w ciągu tygodnia takiej intensywnej nauki można zrealizować materiał odpowiadający połowie poziomu A1 czy A2 lub 25% poziomu B1, B2 czy C1. To naprawdę sporo. Natężenie takich zajęć zależy od Klienta. Mogą to być szkolenia tygodniowe lub rozbite na dłuższy nieco okres. Oczywiście nie należy zapominać po takim szkoleniu o zajęciach podtrzymujących, tak aby nabyta w tak krótkim czasie wiedza została odpowiednio utrwalona i regularnie ćwiczona. 

Szkolenia wyjazdowe

Opcją wartą rozważenia, zwłaszcza jeśli myślimy o przełamaniu bariery językowej lub skonfrontowaniu naszej wiedzy językowej z realiami jej użycia w kraju, w którym dany język jest językiem ojczystym, jest szkolenie wyjazdowe. Od 2004 r. współpracujemy przy organizacji tego typu szkoleń z The London School of English, najstarszą certyfikowaną przez British Council szkołą językową w Londynie.  Szkoła ta oferuje najwyższą jakość kursów w niewygórowanej jak na Londyn cenie.